หน้าแรก ความเป็นมา บริการ ความรู้ กิจกรรม การรับบริจาค เว็บบอร์ด ติดต่อเรา  หลักสูตร CPR 
หลักสูตร CPR

จดหมายข่าว

กรอก Email เพื่อรับข่าวสาร
 

โรคเส้นเลือดหัวใจตีบตัน (Coronary Artery Disease)

โรคเส้นเลือดหัวใจตีบตัน (Coronary Artery Disease)
โรคเส้นเลือดหัวใจตีบตัน (Coronary Artery Disease)
    หมายถึง โรคที่เกิดจากภาวะ  เส้นเลือดที่ไปเลี้ยงหัวใจมีการตีบหรือตันซึ่งเป็นผลจากภาวะไขมันหรือลิ่มเลือดสะสมที่ผนังด้านในของเส้นเลือด ทำให้กล้ามเนื้อหัวใจเกิดภาวะขาดเลือดไปเลี้ยง  ในรายที่มีเส้นเลือดหัวใจตีบมากจนตัน จะทำให้มีการขาดเลือดอย่างรุนแรงของกล้ามเนื้อหัวใจ จนเกิดภาวะ กล้ามเนื้อหัวใจตายในที่สุด

ซึ่งผู้ป่วยจะมีอาการเจ็บแน่นหน้าอกตรงกลางร้าวไป ไหล่ซ้ายและแขนซ้ายบางรายมีปวดร้าวขึ้นไปตามคอ อาการเป็นมากขึ้นเวลาออกแรง

การรักษาการรักษา

     1.รักษาโดยใช้ยา เป็นวิธีการรักษาหลักในรายที่เป็นไม่มาก  ยาที่ใช้ ได้แก่ ยาต้านเกร็ดเลือด ยาขยายหลอดเลือด  ยาลดความดัน  ยาลดไขมัน
     2.รักษาโดยการสวนหัวใจทำบอลลูนขยายเส้นเลือดและใส่ขดลวด  ทำในรายที่เส้นเลือดมีการตีบตันมากขึ้นอย่างชัดเจน คือตีบตันมากกว่า 75% ขึ้นไป


ภาพแสดงการทำบอลลูนและ การใส่ขดลวด(Stent)


      3. รักษาโดยการผ่าตัดต่อเส้นเลือดหัวใจ (บายพาส)   ( CABG = Coronary artery  bypass graft )  ใช้ในกรณีที่มีการตีบของ  เส้นเลือดหัวใจมาก และไม่สามารถใช้บอลลูนขยายได้


ภาพแสดงการผ่าตัดทำบายพาส
 

โรคลิ้นหัวใจรั่ว / ตีบ  
    หัวใจทำงานคล้ายปั๊มน้ำสูบฉีดโลหิตไปเลี้ยงทั่วร่างกาย การบีบตัวของหัวใจทำให้เลือดไหลผ่านลิ้นหัวใจ ซึ่งเหมือนวาล์วปิดเปิด โดยเมื่อเลือดไหลผ่านออกไป ลิ้นหัวใจจะปิดไม่ให้เลือดไหลย้อนทางกลับมา เมื่อมีปัญหาโรคของลิ้นหัวใจ ประตูปิดเปิดจะทำงานไม่ปกติ ทำให้เลือดไหลย้อนกลับมาที่เดิมในกรณีที่ลิ้นหัวใจรั่ว  และเลือดไม่สามารถไหลออกไปได้ในกรณีลิ้นหัวใจตีบ  แต่บางครั้งอาจจะเกิดภาวะตีบและรั่วในลิ้นหัวใจเดียวกันได้ ทำให้หัวใจทำงานหนัก และมีอาการเหนื่อยง่ายขึ้น

ชนิดของลิ้นหัวใจ ลิ้นหัวใจแบ่งออกเป็น 4 ชนิดได้แก่
     1.ลิ้นหัวใจไมทรัล (Mitral valve หรือ bicuspid valve) เป็นลิ้นหัวใจที่มี 2 แฉก มีหน้าที่ให้เลือดไหลผ่านจากหัวใจห้องบนซ้ายเข้าสู่หัวใจห้องล่างซ้าย
     2.ลิ้นหัวใจไตรคัสปิด (Tricuspid valve)  เป็นลิ้นหัวใจที่มี 3 แฉก อยู่บริเวณด้านขวาของหัวใจระหว่างหัวใจห้องบนขวาและหัวใจห้องล่างขวา
     3.ลิ้นหัวใจเอออร์ติค (Aortic valve)  เป็นลิ้นหัวใจที่อยู่ระหว่างหัวใจห้องล่างซ้ายและหลอดเลือดแดงใหญ่ เอออร์ตา
     4.ลิ้นหัวใจพัลโมนารี (Pulmonary valve)  เป็นลิ้นหัวใจที่อยู่ระหว่างหัวใจห้องล่างขวาและหลอดเลือด   พัลโมนารีอาร์เทอรี

สาเหตุของโรคลิ้นหัวใจ
     1.โรคลิ้นหัวใจรูห์มาติค เกิดจากการติดเชื้อในวัยเด็ก มีอาการคออักเสบ แล้วเกิดการอักเสบของหัวใจ แต่จะเริ่มมีอาการตอนอายุมากขึ้น พบบ่อยมากในบ้านเรา โดยเฉพาะในต่างจังหวัด
     2.โรคลิ้นหัวใจเสื่อมในคนสูงอายุ  มักเป็นลิ้นหัวใจเอออร์ติคตีบ เกิดจากมีหินปูนเกาะที่ลิ้นหัวใจ
     3.โรคลิ้นหัวใจพิการแต่กำเนิด อาจมีอาการตอนวัยเด็ก หรือมีตอนเป็นผู้ใหญ่ก็ได้ เด็กจะเหนื่อยง่าย ตัวไม่โต ตัวเขียว อาจพบร่วมกับผนังหัวใจรั่ว
     4.โรคลิ้นหัวใจอักเสบติดเชื้อ พบในคนไข้ที่ฉีดยาเสพติด หรือ คนไข้ที่มีโรคลิ้นหัวใจรั่วอยู่แล้วเกิดเชื้อโรคในเลือดไปทำลายลิ้นหัวใจ หลังจากการทำฟัน
     5.โรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด ผนังหัวใจจะขยายตัวออกกว้างขึ้น เนื่องจากเลือดคั่งมาก แต่กล้ามเนื้อหัวใจไม่แข็งแรง ทำให้ลิ้นหัวใจโดนยืดขยายออกจนรั่ว หรือ กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด จนไม่สามารถยึดลิ้นหัวใจไว้ได้

การรักษาโดยการผ่าตัด  การซ่อมแซมลิ้นหัวใจ (Valve repair)  หรือการผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจ (Valve Replacement) เป็นหนทางสุดท้ายในการรักษาโรคลิ้นหัวใจผิดปกติ ในกรณีพยาธิสภาพของลิ้นหัวใจสูญเสียหรือเสื่อมสภาพไปมากแล้ว

Tags : โรคเส้นเลือดหัวใจตีบตัน

  Copyright 2005-2013 pmkheartcenter All rights reserved.
view