หน้าแรกความเป็นมาบริการความรู้กิจกรรมการรับบริจาคเว็บบอร์ดติดต่อเรา หลักสูตร CPR 
หลักสูตร CPR

จดหมายข่าว

กรอก Email เพื่อรับข่าวสาร
 

โรคเส้นเลือดหัวใจตีบตัน (Coronary Artery Disease)

โรคเส้นเลือดหัวใจตีบตัน (Coronary Artery Disease)
โรคเส้นเลือดหัวใจตีบตัน (Coronary Artery Disease)
    หมายถึง โรคที่เกิดจากภาวะ  เส้นเลือดที่ไปเลี้ยงหัวใจมีการตีบหรือตันซึ่งเป็นผลจากภาวะไขมันหรือลิ่มเลือดสะสมที่ผนังด้านในของเส้นเลือด ทำให้กล้ามเนื้อหัวใจเกิดภาวะขาดเลือดไปเลี้ยง  ในรายที่มีเส้นเลือดหัวใจตีบมากจนตัน จะทำให้มีการขาดเลือดอย่างรุนแรงของกล้ามเนื้อหัวใจ จนเกิดภาวะ กล้ามเนื้อหัวใจตายในที่สุด

ซึ่งผู้ป่วยจะมีอาการเจ็บแน่นหน้าอกตรงกลางร้าวไป ไหล่ซ้ายและแขนซ้ายบางรายมีปวดร้าวขึ้นไปตามคอ อาการเป็นมากขึ้นเวลาออกแรง

การรักษาการรักษา

     1.รักษาโดยใช้ยา เป็นวิธีการรักษาหลักในรายที่เป็นไม่มาก  ยาที่ใช้ ได้แก่ ยาต้านเกร็ดเลือด ยาขยายหลอดเลือด  ยาลดความดัน  ยาลดไขมัน
     2.รักษาโดยการสวนหัวใจทำบอลลูนขยายเส้นเลือดและใส่ขดลวด  ทำในรายที่เส้นเลือดมีการตีบตันมากขึ้นอย่างชัดเจน คือตีบตันมากกว่า 75% ขึ้นไป


ภาพแสดงการทำบอลลูนและ การใส่ขดลวด(Stent)


      3. รักษาโดยการผ่าตัดต่อเส้นเลือดหัวใจ (บายพาส)   ( CABG = Coronary artery  bypass graft )  ใช้ในกรณีที่มีการตีบของ  เส้นเลือดหัวใจมาก และไม่สามารถใช้บอลลูนขยายได้


ภาพแสดงการผ่าตัดทำบายพาส
 

โรคลิ้นหัวใจรั่ว / ตีบ  
    หัวใจทำงานคล้ายปั๊มน้ำสูบฉีดโลหิตไปเลี้ยงทั่วร่างกาย การบีบตัวของหัวใจทำให้เลือดไหลผ่านลิ้นหัวใจ ซึ่งเหมือนวาล์วปิดเปิด โดยเมื่อเลือดไหลผ่านออกไป ลิ้นหัวใจจะปิดไม่ให้เลือดไหลย้อนทางกลับมา เมื่อมีปัญหาโรคของลิ้นหัวใจ ประตูปิดเปิดจะทำงานไม่ปกติ ทำให้เลือดไหลย้อนกลับมาที่เดิมในกรณีที่ลิ้นหัวใจรั่ว  และเลือดไม่สามารถไหลออกไปได้ในกรณีลิ้นหัวใจตีบ  แต่บางครั้งอาจจะเกิดภาวะตีบและรั่วในลิ้นหัวใจเดียวกันได้ ทำให้หัวใจทำงานหนัก และมีอาการเหนื่อยง่ายขึ้น

ชนิดของลิ้นหัวใจ ลิ้นหัวใจแบ่งออกเป็น 4 ชนิดได้แก่
     1.ลิ้นหัวใจไมทรัล (Mitral valve หรือ bicuspid valve) เป็นลิ้นหัวใจที่มี 2 แฉก มีหน้าที่ให้เลือดไหลผ่านจากหัวใจห้องบนซ้ายเข้าสู่หัวใจห้องล่างซ้าย
     2.ลิ้นหัวใจไตรคัสปิด (Tricuspid valve)  เป็นลิ้นหัวใจที่มี 3 แฉก อยู่บริเวณด้านขวาของหัวใจระหว่างหัวใจห้องบนขวาและหัวใจห้องล่างขวา
     3.ลิ้นหัวใจเอออร์ติค (Aortic valve)  เป็นลิ้นหัวใจที่อยู่ระหว่างหัวใจห้องล่างซ้ายและหลอดเลือดแดงใหญ่ เอออร์ตา
     4.ลิ้นหัวใจพัลโมนารี (Pulmonary valve)  เป็นลิ้นหัวใจที่อยู่ระหว่างหัวใจห้องล่างขวาและหลอดเลือด   พัลโมนารีอาร์เทอรี

สาเหตุของโรคลิ้นหัวใจ
     1.โรคลิ้นหัวใจรูห์มาติค เกิดจากการติดเชื้อในวัยเด็ก มีอาการคออักเสบ แล้วเกิดการอักเสบของหัวใจ แต่จะเริ่มมีอาการตอนอายุมากขึ้น พบบ่อยมากในบ้านเรา โดยเฉพาะในต่างจังหวัด
     2.โรคลิ้นหัวใจเสื่อมในคนสูงอายุ  มักเป็นลิ้นหัวใจเอออร์ติคตีบ เกิดจากมีหินปูนเกาะที่ลิ้นหัวใจ
     3.โรคลิ้นหัวใจพิการแต่กำเนิด อาจมีอาการตอนวัยเด็ก หรือมีตอนเป็นผู้ใหญ่ก็ได้ เด็กจะเหนื่อยง่าย ตัวไม่โต ตัวเขียว อาจพบร่วมกับผนังหัวใจรั่ว
     4.โรคลิ้นหัวใจอักเสบติดเชื้อ พบในคนไข้ที่ฉีดยาเสพติด หรือ คนไข้ที่มีโรคลิ้นหัวใจรั่วอยู่แล้วเกิดเชื้อโรคในเลือดไปทำลายลิ้นหัวใจ หลังจากการทำฟัน
     5.โรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด ผนังหัวใจจะขยายตัวออกกว้างขึ้น เนื่องจากเลือดคั่งมาก แต่กล้ามเนื้อหัวใจไม่แข็งแรง ทำให้ลิ้นหัวใจโดนยืดขยายออกจนรั่ว หรือ กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด จนไม่สามารถยึดลิ้นหัวใจไว้ได้

การรักษาโดยการผ่าตัด  การซ่อมแซมลิ้นหัวใจ (Valve repair)  หรือการผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจ (Valve Replacement) เป็นหนทางสุดท้ายในการรักษาโรคลิ้นหัวใจผิดปกติ ในกรณีพยาธิสภาพของลิ้นหัวใจสูญเสียหรือเสื่อมสภาพไปมากแล้ว

Tags : โรคเส้นเลือดหัวใจตีบตัน

  Copyright 2005-2013 pmkheartcenter All rights reserved.
view