หน้าแรก ความเป็นมา บริการ ความรู้ กิจกรรม การรับบริจาค เว็บบอร์ด ติดต่อเรา  หลักสูตร CPR 
หลักสูตร CPR

จดหมายข่าว

กรอก Email เพื่อรับข่าวสาร
 
หลักสูตร CPR

                                                                         

                                                   CPR  โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

                                          เปิดสอน 2 หลักสูตร ดังนี้


                   1.BLS ( Basic Life Support ) & AED

         การฝึกอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน และ การปฐมพยาบาลเบื้องต้น ( นอกเวลาราชการ )

             สำหรับบุคคลากรทางการแพทย์ และประชาชนทั่วไป

                                ** รับจำนวนจำกัด ครั้งละ ไม่เกิน 30 คน ***

                    รับใบประกาศนียบัตรจากสมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทยฯ

                  ( มีอายุ 2 ปี นับตั้งแต่วันอบรม )

                 ค่าลงทะเบียนคนละ 2,500 บาท

โดยโอนเงินเข้าบัญชี  “กองทุนศูนย์โรคหัวใจสิรินธร รพ.พระมงกุฎ เพื่อ CPR โดย โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า”

เลขที่บัญชี  038-2-78374-4  ธนาคารทหารไทย / สาขาโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

               และกรอกข้อมูล พร้อมหลักฐานการโอนเงิน 

                                 ส่งมาที่  E-mail: cpr.pmk.ac.th @hotmail.com 

                                              หรือ  FAX. มาที่  02-3543910

                    โทรติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่เเละ สามารถยืนยันการสมัคร

                       ได้ที่เบอร์ 090-018-8767,  02-763-3976      

                                 โดยสามารถกดที่นี่เพื่อดาวน์โหลดใบสมัคร


                        

       

        2. ACLS ( Advanced Cardiac Life Support ) การฝึกอบรมการช่วยชีวิตขั้นสูง ( นอกเวลาราชการ )

                                    สำหรับบุคคลากรทางการแพทย์

                               ** รับจำนวนจำกัด ครั้งละ ไม่เกิน 40 คน ***

                               สำหรับพยาบาล CNEU 10 หน่วยคะแนน

                  รับใบประกาศนียบัตรจากคณะกรรมการมาตรฐานการช่วยชีวิต (TRC)

                         สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

                                         (มีอายุ 2 ปี นับตั้งแต่วันอบรม)

                                     ค่าลงทะเบียนคนละ 5,000 บาท

โดยโอนเงินเข้าบัญชี  “กองทุนศูนย์โรคหัวใจสิรินธร รพ.พระมงกุฎ เพื่อ CPR

                                    โดย โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า”

เลขที่บัญชี  038-2-78374-4  ธนาคารทหารไทย / สาขาโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

                              โดยสามารถกดที่นี่เพื่อดาวน์โหลดใบสมัคร

                               และกรอกข้อมูล พร้อมหลักฐานการโอนเงิน 

                                        ส่งมาที่  E-mail: cpr.pmk.ac.th@hotmail.com 

                                              หรือ  FAX. มาที่  02-3543910

                       โทรติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่เเละ สามารถยืนยันการสมัคร

                               ได้ที่เบอร์ 090-018-8767,   02-763-3976        


                                               * โดยผู้เข้าอบรมต้องหาที่พักเอง *

                                       

      

        

      

  Copyright 2005-2013 pmkheartcenter All rights reserved.
view