หน้าแรก ความเป็นมา บริการ ความรู้ กิจกรรม การรับบริจาค เว็บบอร์ด ติดต่อเรา  หลักสูตร CPR 
หลักสูตร CPR

จดหมายข่าว

กรอก Email เพื่อรับข่าวสาร
 

วันหัวใจโลก 2558

วันหัวใจโลก 2558

ศูนย์โรคหัวใจสิรินธร โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ร่วมกับ มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และ สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมวันหัวใจโลก ประจำปี ๒๕๕๘  (Healthy Heart Choices for Everyone , Everwhere)

 วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๘๐๐ - ๑๒๐๐ น.  ณ บริเวณโถงชั้น ๑ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ๖ รอบพระชนมพรรษา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

 กิจกรรมประกอบด้วย การตรวจร่างกายเพื่อค้นหาความเสี่ยงการเป็นโรคหัวใจ  ได้แก่การเจาะเลือดตรวจวัดระดับน้ำตาลและไขมันในเลือด , การตรวจวัดความดันโลหิต , การตรวจไขมันใต้ผิวหนัง , การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ , การตรวจ CIMT การตรวจวัดมวลกระดูก  รวมถึง นิทรรศการให้ความรู้เรื่องโรคหัวใจ และ การบรรยายความรู้โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคหัวใจ

 เข้าร่วมฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  สำนักงานศูนย์โรคหัวใจสิรินธร  โทร. ๐-๒๗๖๓-๙๓๗๗ , ๐๘-๑๙๘๘-๘๗๔๕ , ๐-๒๓๕๔-๔๑๐๒  และ สายด่วนศูนย์โรคหัวใจสิรินธร โทร. ๑๔๑๑ , ๐๘-๑๙๐๖-๑๔๑๑

Tags :

  Copyright 2005-2013 pmkheartcenter All rights reserved.
view