หน้าแรก ความเป็นมา บริการ ความรู้ กิจกรรม การรับบริจาค เว็บบอร์ด ติดต่อเรา  หลักสูตร CPR 
หลักสูตร CPR

จดหมายข่าว

กรอก Email เพื่อรับข่าวสาร
 

ขอขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนกิจกรรม “เดิน-วิ่ง เทิดพระเกียรติ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” วันอาทิตย์ที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๘

ขอขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนกิจกรรม “เดิน-วิ่ง เทิดพระเกียรติ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี”  วันอาทิตย์ที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๘

ตามที่ ศูนย์โรคหัวใจสิรินธร โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ได้จัดกิจกรรม เดิน-วิ่ง เทิดพระเกียรติ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันอาทิตย์ที่     ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๘ นั้น บัดนี้การดำเนินงานดังกล่าวได้เสร็จสิ้นลงแล้ว ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนอย่างดียิ่งจากหน่วยงานและองค์กรต่างๆ ที่ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุนการจัดงาน ทำให้ดำเนินงานผ่านพ้นไปได้ด้วยดี โดยศูนย์โรคหัวใจสิรินธร รพ.พระมงกุฎเกล้า ขอขอบคุณ

-          สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยโครงการสนับสนุนการเชื่อมประสานและขับเคลื่อนแผนส่งเสริมกิจกรรมทางกาย การออกกำลังกาย และกีฬาเพื่อสุขภาพ (สนับสนุนงบประมาณในการขับเคลื่อนโครงการ เป็นจำนวนเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท)

-          ธนาคารออมสิน (สนับสนุนสมทบทุนกิจกรรม เป็นจำนวนเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท)

-          สมาพันธ์ชมรมเดิน – วิ่ง เพื่อสุขภาพไทย

-          ตำรวจนครบาล , สถานีตำรวจนครบาลบางซื่อ , สถานีตำรวจนครบาลพญาไท

-          มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง

-          มูลนิธิอนุรักษ์พระราชวังพญาไท

-          โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

-          บริษัทยาและเวชภัณฑ์ทุกบริษัทที่ให้การสนับสนุน

-          และที่สำคัญ ขอขอบคุณผู้สมัคร นักวิ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่าน ที่เข้าร่วมกิจกรรมการกุศลในครั้งนี้

ศูนย์โรคหัวใจสิรินธร โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงมา ณ ที่นี้

ในโอกาสนี้...ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกโปรดดลบันดาลประทานพรให้ท่านและครอบครัว รวมทั้งบุคลากรภายในหน่วยงานของท่าน ประสบแต่ความสุข สิริสวัสดิ์ พิพัฒน์มงคล สมบูรณ์พูนผลในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ

Tags :

  Copyright 2005-2013 pmkheartcenter All rights reserved.
view