หน้าแรกความเป็นมาบริการความรู้กิจกรรมการรับบริจาคเว็บบอร์ดติดต่อเรา หลักสูตร CPR 
หลักสูตร CPR

จดหมายข่าว

กรอก Email เพื่อรับข่าวสาร
 

วันหัวใจโลก 2558

วันหัวใจโลก 2558

ศูนย์โรคหัวใจสิรินธร โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ร่วมกับ มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และ สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมวันหัวใจโลก ประจำปี ๒๕๕๘  (Healthy Heart Choices for Everyone , Everwhere)

 วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๘๐๐ - ๑๒๐๐ น.  ณ บริเวณโถงชั้น ๑ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ๖ รอบพระชนมพรรษา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

 กิจกรรมประกอบด้วย การตรวจร่างกายเพื่อค้นหาความเสี่ยงการเป็นโรคหัวใจ  ได้แก่การเจาะเลือดตรวจวัดระดับน้ำตาลและไขมันในเลือด , การตรวจวัดความดันโลหิต , การตรวจไขมันใต้ผิวหนัง , การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ , การตรวจ CIMT การตรวจวัดมวลกระดูก  รวมถึง นิทรรศการให้ความรู้เรื่องโรคหัวใจ และ การบรรยายความรู้โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคหัวใจ

 เข้าร่วมฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  สำนักงานศูนย์โรคหัวใจสิรินธร  โทร. ๐-๒๗๖๓-๙๓๗๗ , ๐๘-๑๙๘๘-๘๗๔๕ , ๐-๒๓๕๔-๔๑๐๒  และ สายด่วนศูนย์โรคหัวใจสิรินธร โทร. ๑๔๑๑ , ๐๘-๑๙๐๖-๑๔๑๑

Tags :

  Copyright 2005-2013 pmkheartcenter All rights reserved.
view